Notariële bevoegdheid

Informatie over de notariële bevoegdheid.

  1. Laatst bijgewerkt op

Indien u een notariële volmacht nodig heeft, bijvoorbeeld voor de verkoop of aankoop van een onroerend goed in België, voor een schenking of een erfenis, staan drie mogelijkheden open:

  1. U contacteert uw Belgische notaris en vraagt deze om een ontwerp van notariële akte op te maken en per e-mail door te zenden aan het volgend adres bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel: notaribox@diplobel.fed.be

    Van zodra het ontwerp wordt ontvangen door het consulaat in Santiago, zal die u contacteren om een aantal elementen na te gaan, een aantal documenten dienen voorgelegd en nagekeken te worden. Daarna kan een datum vastgelegd worden om de akte te ondertekenen.
     
  2. Tegenwoordig kan uw notaris in België u een digitale versie van de volmacht voorleggen, die u online kan tekenen. Deze procedure eist wel dat u een Belgische elektronische identiteitskaart heeft, waarvan de PIN-code eerder is geactiveerd door het Consulaat-generaal van België of door een Belgische gemeentebestuur, en u moet ook over een elektronische kaartlezer beschikken, dat geconnecteerd kan worden op uw computer/laptop en op internet.
     
  3. U tekent een volmacht voor een lokale notaris. Deze akte moet behoorlijk geapostilleerd en vertaald zijn naar één van onze landstalen door een beëdigde vertaler. Deze procedure kan enigszins langer en onzeker zijn, daarom gaat u best na of uw Belgische notaris hiermee akkoord gaat.

Voor meer info over notariële akten die verleden kunnen worden in het buitenland kunt u terecht op de website van FOD Buitenlandse Zaken en van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen