Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

Informatie over de elektronische identiteitskaart en de Kids-ID.

  1. Laatst bijgewerkt op

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering sinds midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

Sinds 21 juni 2021 moet u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het uw beroepsconsulaat komen om uw biometrische gegevens op te nemen.

Meer informatie over de elektronische identiteitskaart en de Kids-ID-kaart is beschikbaar op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.


De formulieren dienen ingevuld en verzonden te worden naar santiago@diplobel.fed.be

Deze nieuwe reglementering is nodig om een goede identificatie en een gelijkende foto te garanderen (die ter plaatse wordt genomen) en om (vanaf 12 jaar) uw vingerafdrukken af te nemen, zoals dat nu al voor een paspoort nodig is.


Goed om te weten


Als u al een e-ID (of Kids-ID) heeft, blijft die geldig tot de vervaldatum.

De verplaatsing naar het consulaat-generaal zal niet nodig zijn voor de aanvragen van een Kids-ID voor kinderen die nog geen 6 jaar oud zijn. Daarvoor kunt u nog steeds het aanvraagformulier en een afzonderlijke foto aan het consulaat-generaal opsturen.

Het consulaat-generaal kan aangevraagde e-ID’s en Kids-ID’s nog altijd opsturen naar uw thuisadres - ophalen in persoon is niet nodig.

Als u uw e-ID wil gebruiken om u te identificeren op internet en in te loggen op Belgische overheidswebsites, moet u de kaart wel activeren. Daarvoor moet u dan zelf met uw e-ID (Kids-ID) en pukcode op het consulaat-generaal van België in Santiago of in een ander land, of in elke Belgische gemeente langsgaan. Doe dat niet impulsief: kijk eerst de openingsuren of het afspraaksysteem na!

De pukcode van de nieuwe e-ID’s en Kids-ID’s moet niet meer worden bewaard nadat de kaarten werden geactiveerd. Als u de pincode bent vergeten van een nieuwe en geactiveerde kaart, kan u bij elk consulaat-generaal en elke gemeente langsgaan met uw kaart voor een nieuwe pincode. Een pukcode of herdruk van de pukcode is niet meer nodig voor de deblokkering van de PIN van nieuwe kaarten, eenmaal die geactiveerd zijn.


Wat kan niet?


De foto, vingerafdrukken en handtekening die u eventueel bij een eerdere aanvraag van een e-ID of paspoort heeft laten registreren, kunnen om wettelijke en privacy redenen niet opnieuw worden gebruikt voor een nieuwe aanvraag van een e-ID (Kids-ID).

Een e-ID of Kids-ID aanvragen bij een ander consulaat-generaal dan het consulaat waar u ingeschreven bent, zoals dat voor een gewoon paspoort kan, is niet mogelijk.


Een alternatief in België


U kan vanaf 21 juni 2021 uw e-ID/Kids-ID aanvragen bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. Dit is wel iets duurder (reken rond de 100 euro, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente). De eID en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

Een aanvraag van een Kids-ID bij een Belgische gemeente kan maar mits beide ouders aanwezig zijn - enkel zo kunnen we aannemen dat de wetgeving inzake het ouderlijk gezag van het land waar het Belgisch kind woont, gerespecteerd wordt.

Zolang het kind nog geen 12 jaar is, wordt de Kids-ID enkel meegegeven aan de ouder die op hetzelfde adres als het kind woont. Een e-ID (vanaf de leeftijd van 12 jaar) daarentegen wordt enkel aan de titularis afgegeven, ook als die nog minderjarig is.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het Consulaat Generaal te Santiago: +56 22 694 0400 of santiago@diplobel.fed.be